Rot.Jong Nog Lang Niet Klaar met Rotterdam

 

Afgelopen vrijdag nam Rot.Jong de Arminiuskerk over om haar vijfde verjaardag te vieren. 150 young professionals, 50 senior vertegenwoordigers van de lidbedrijven en 50 partners uit de stad kwamen bij elkaar om terug te blikken op vijf jaar Rot.Jong. Én om vooruit te kijken naar de volgende vijf. Want hoewel de originele missie om Rotterdam aantrekkelijk te maken voor young professionals als woon- en werkstad meer dan is bereikt, is Rot.Jong nog lang niet klaar met Rotterdam!

 

En dat werd groots aangepakt. Met de kerkbanken aan de kant werd plaats gemaakt voor 'United Games of Rot.Jong'; een strategisch spel waarbij gemengde teams hun eigen staat bouwden. ’s Avonds werd de kerk omgetoverd tot feestlocatie, waar een verrassende line-up van artiesten voorbij kwam. Op dit speciale lustrum event waren ook de seniors van de bedrijven goed vertegenwoordigd. Ter gelegenheid van 5 jarig bestaan bracht Rot.Jong hen op een speciaal 'senior' side event bijeen om aandacht te vragen voor haar aangescherpte missie.

 

Rotterdam mag dan zonder twijfel booming zijn, dat betekent niet automatisch dat bedrijven de young professionals vasthouden. Deze generatie - ook wel Millennials genoemd - wil meer dan een leuk bedrijf, mooie titel en nog betere voorwaarden. Young professionals van nu willen impact maken, bezig zijn met een groter geheel en dat met een gezonde work-life balance. Geen makkelijke opgave voor bedrijven. Rot.Jong deed dan ook de handreiking om mee te denken in het vormgeven van de banen van de toekomst, vanuit de eigen ervaring van haar leden.

 

En dat is ook precies de kracht van het netwerk. In vijf jaar tijd zijn 1500 'Rot.Jong' werkzaam voor 24 bedrijven in de stad verenigd op events met een intellectueel, sportief of sociaal-maatschappelijk karakter. De kracht van het netwerk is de mix van bedrijven en de betrokkenheid van de leden. Rot.Jong bestaat voor, maar vooral door haar (actieve) leden.

 

Samen met de leden, bedrijven en partners in de stad, wil Rot.Jong ervoor zorgen dat Rotterdam interessant en bruisend blijft - mét uitdagende banen voor haar young professionals, nu en in de toekomst. Daar maken 1,500 Rot.Jong zich de komende jaren hard voor.

 

Rotterdam, maak je borst maar nat!

 

Foto van het manager evenement:

 

 

Rot.Jong Morning College: De Toekomst van de Democratie

Rot.Jong Morning College: De Toekomst van de Democratie - Verslag

 

Op 7 april ging Rot.Jong in debat met leiders uit de politiek:

  • Mark Harbers – VVD
  • Salima Belhaj – D66 
  • Judith Bokhove – GroenLinks 
  • John Struijlaard – 50Plus 

Dit morning college werd begeleid door Geert Maarse.

 

Populisme

Volgens Salima (D66) is populisme verbinding zoeken met mensen, maar wordt het nu geassocieerd met mensen die op een krat staan en het volk gouden bergen beloven. Volgens Mark (VVD) is populisme ook de zorgen van mensen serieus nemen. Wat veel populisten echter doen, is de problemen benoemen, zoals integratiebeleid en het lidmaatschap van de EU, maar niet met concrete oplossingen komen.

Al voor de oorlog waren er populistische partijen. Dit fenomeen is dus niet nieuw. Boosheid maakt onderdeel uit van democratie en mensen zoeken een partij die deze boosheid erkent en wegneemt. Tegenwoordig is er een heel scala van partijen waaruit men kan kiezen om hun boosheid weg te nemen. Salima merkte op dat links populisme opvallend minder eng wordt gevonden dan rechts populisme; als Wilders voor een zaal jonge mensen zou staan die vrijwillig zijn gekomen voor een conferentie en massaal gaan klappen wanneer hij iets zegt, dan zou dat eng gevonden worden. Echter is dit exact wat Jesse Klaver van GroenLinks doet en dat wordt geaccepteerd. Judith (GroenLinks) benadrukte dat populisme ook een instrument is om mensen te bereiken, dat GroenLinks populistischer wil zijn en de taal van het volk spreken.  

Nu we uit de crisis zijn, is het tijd om een visie te formuleren, om te dromen over de toekomst. Het vorige cabinet moest veel reageren op de crisis en heeft dit veelal met een pragmatische aanpak gedaan. Mark benadrukte dat het nu inderdaad een periode is waarin wij lange termijn visies kunnen bepalen, maar dat dit zich wel moet manifesteren in praktisch beleid, omdat in de jaren 20 de volgende crisis zal plaatsvinden. 

 

Social Media

Over twitter en sociale media zijn er verschillende standpunten. Zo is Salima tegen de “twitterisatie van de politiek”, omdat je met woorden een debat voeren om een eind conclusie te bereiken. Het politieke vak is met woorden mooie dingen zeggen. Tegenwoordig gebruiken journalisten twitter als persbericht. Judith vindt ook dat social media een zendmiddel is, omdat de pers er makkelijk mee te bereiken is. De politici zijn het er over eens dat social media een verrijking is voor het politieke debat, maar het kan nooit het face-to-face contact met de kiezer vervangen. 

“Fake news” komt volgens de politici minder vaak voor in Nederland dan bijvoorbeeld in Amerika of Rusland. In Nederland wordt het vaak gecorrigeerd. Echter staat het systeem wel onder druk, vooral omdat er meer competitie is voor kranten. Volgens Mark heb je een arsenaal inlichtingendiensten nodig om meer grip te krijgen op fake news. In Nederland staan we nog in de startblokken op dat gebied. Salima vindt nep nieuws zorgwekkend en zegt dat Nederland in zekere zin te laat is. Nederland moet zich beschermen tegen buitenlandse manipulatie; misleidende informatie over bijvoorbeeld energievoorziening en paspoortuitgifte kunnen massahysterie veroorzaken. Nederland heeft niet alleen de marechaussee nodig, maar juist ook digitale beschermers. 

Geert Maarse, moderator tijdens het debat, vroeg of de objectieve werkelijkheid onder druk staat. Judith onderlijnde dat nieuws wordt ingezet als politiek medium en iedereen er z’n eigen politieke sausje overheen gooit. Daarom is het de kunst voor besluitvormers om goede en diverse bronnen te gebruiken in plaats van arbitrair shoppen voor nieuws dat bij je standpunten past. Het is echter goed om de uitdagingen te identificeren, want die kun je meenemen naar debatten. 

 

De toekomst van ons democratische stelsel

Vanuit de zaal kwam de vraag van Peter Arnts, werkzaam bij de Gemeente Rotterdam, of politici voor polarisatie zorgen door beloften niet na te komen vanwege compromissen die in een coalitie gesloten moeten worden. Judith antwoordde dat je niet moet vergeten dat partijen altijd een missie communiceren, maar over de uitvoering hiervan moeten onderhandelen. Nederland is coalitieland en geen een partij zal 100% van zijn programma waar kunnen maken. Salima voegde hier aan toe dat mensen moeten kijken naar welke moties de tweede kamer in werkelijkheid bespreekt, want dan kom je erachter of een partij consequent betrouwbaar is en beleid realistisch wil uitvoeren. Op de vraag of er meer referenda moeten komen antwoordde Salima dat er een verschil is tussen correctieve en raadgevende referenda; in essentie is een referendum altijd goed, de vraag is of het goed wordt uitgevoerd. Burgerinitiatieven zijn zeer goed en hierin loopt Rotterdam voorop; er moeten meer bevoegdheden en middelen worden vrijgespeeld hiervoor. 

Over de huidige staat van het politiek stelsel vertelt John (50Plus) dat zijn partij pleit voor een soort APK keuring voor he gehele stelsel. Hij geeft als voorbeeld de gang van zaken in België waar elke 5 jaar de minister-president en burgemeesters worden gekozen. Hierdoor creëer je meer duidelijkheid voor de samenleving. Hierop volgde een discussie of er wel een toekomst is de huidige opzet voor de Eerste Kamer. Volgens Mark zal de staatscommissie een APK keuring uitvoeren om de Eerste Kamer grondig onder de loop te nemen. Eigenlijk gaan dingen niet zo vreselijk slecht in de huidige vorm; in onze democratie worden problemen juist opgelost. 

 

Young Professionals

Als afsluiting vroeg de Rot.Jong-voorzitter Marjolein Boer, werkzaam bij Port of Rotterdam, of er in de politiek ruimte is voor betrokkenheid van Young Professionals. Hierop riep Mark alle Young Professionals die interesse hebben in politiek, zich te verdiepen in mogelijkheden om politiek actief te worden. Volgens de aanwezige politici is politiek leuk, niet saai en traag. Eigenlijk ligt het grootste probleem bij de bazen van Young Professionals. Zo gaf Mark het voorbeeld van een dame die bij Unilever werkte en zich verkiesbaar wilde stellen voor de Gemeenteraad. Alles leek in kannen en kruiken, tot Unilever een grote reorganisatie aankondigde en zij moest kiezen tussen 40 uur per week bij Unilever werken of een andere baan zoeken. Een paar jaar later kwam de CEO van Unilever bij Mark op bezoek en klaagde hij dat er niet genoeg jonge mensen zich bij de politiek betrekken. Dat is een paradox waar de bedrijven zelf ook aan moeten meewerken. 

 

 

Kika Run 2016

Sunday the 26th of June, a Rot.Jong team will run the Kika Run!! Join the Board and run either 5 km or 10 km. Signing up costs 20 euro and full proceeds go to Kika.

Join us at: https://www.runforkika.nl/doe-mee
Otherwise you can sponsor our team at: https://www.runforkika.nl/rotjong

When we gather a team of more than 20 members, Rot.Jong will take care of t-shirts for the runners and organize a drink afterwards.